Guidan

Woningmarkt gemeente Voorst op hoogste niveau in 10 jaar

De woningmarkt in de gemeente Voorst is sinds de zomer van 2014 aan een sterke opmars bezig. Net als de gehele Stedendriehoek zien we momenteel op alle fronten een sterk herstel. Dit heeft ertoe geleid dat de mediane verkoopprijs op het hoogste niveau in bijna 10 jaar tijd staat.

Uit onderstaande grafiek valt duidelijk op te maken dat het prijsherstel serieuze vormen begint aan te nemen. Het hogere prijssegment raakt steeds meer in trek en mede hierdoor wordt de mediane verkoopprijs flink opgestuwd. Tegelijkertijd zien we ook een oplopend aantal verkopen.

Prijsontwikkeling gemeente Voorst 2017

 

 

 

 

 

Daarnaast zien we dat de gemiddelde verkooptijd en het procentuele verschil tussen de vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs flink aan het dalen is.

Verschil vraagprijs en laatprijs

 

 

 

 

 

Bovenstaande grafieken laten een heel duidelijk beeld zien van de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt in de gemeente Voorst. We kunnen inmiddels toch wel stellen dat er krapte op de woningmarkt ontstaat en het aanbod van betaalbare woningen steeds schaarser wordt. In vergelijking tot bijvoorbeeld Deventer, waar de mediane verkoopprijs op € 226.000,– ligt, kan vastgesteld worden dat de starter op de woningmarkt steeds verder in de knel komt. Het is overigens normaal dat de mediane verkoopprijs in de gemeente Voorst een stuk hoger ligt, aangezien het percentage vrijstaande woningen ten opzichte van het totale aanbod een stuk hoger ligt. Oplossing voor de onstane krapte aan de onderkant van de woningmarkt zou kunnen zijn om de ontwikkeling van nieuwe projecten te stimuleren en hiermee ruimte te bieden in het lage en middensegment op de woningmarkt. De lokale politiek is met de verkiezingen in aantocht aan zet.